Program szkolenia:

Ryglówko-guzikarka na przykładzie maszyny SIRUBA BT-530

  • Instrukcja – jak zmienić język
  • Zmiana kierunku osi szycia – z osi X na oś Y – części i parametry
  • Wzory o dużym polu szycia – części i parametry
  • Kopiowanie i skalowanie wzorów
  • Zamiana ryglówki na guzikarkę – wymiana części i zmiana parametrów