Szkolenie dla mechaników z obsługi maszyn drabinkowych na przykładzie modeli JACK W4-D oraz W4-UT

Po długim czasie szkoleń on-line po raz pierwszy w tym roku odbyło się szkolenie z cyklu Akademii Impall w siedzibie firmy IMPALL przy ul. Pojezierskiej 95A w Łodzi. Szkolenie obejmowało obsługę maszyn drabinkowych w tym model JACK W4-D gdzie omówiono opis funkcji panelu, ustawienie chwytacza i przeplatacza oraz podstawowe regulacje jak: długość ściegu, wysokość transportu, wdawanie i rozciąganie materiału i docisk stopki. W tym modelu przeprowadzono szkolenie z zakresu zamiany renderki na lamowarkę – wymiana części, prawidłowy montaż lamownika oraz rodzaje lamowników. Kolejnym omówionym modelem w ramach szkolenia była maszyna drabinkowa JACK W4-UT. Tutaj omówiono podstawowe funkcje panelu, ustawienia mechanizmu obcinania nici oraz wymiana górnego noża na trzymak.

Szkolenie Akademii Impall odbywało się w reżimie sanitarnym zgodnie z bieżącymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Z tego powodu zastrzegliśmy sobie prawo do limitu osób biorących w nim udział do 6 osób.